TREBOL HARLINGEN

Afgelopen december heeft het College van B&W besloten om in principe in te stemmen met de mogelijkheid om woningbouw mogelijk te maken op de locatie van Zalencentrum Trebol aan de Zuidoostersingel.

De Gemeente Harlingen heeft onderzoek uit laten voeren naar de bezetting van Trebol. Daaruit kwam o.a. naar voren dat er maar een beperkt aantal bijeenkomsten per jaar zijn waar een zaal met een capaciteit van groter dan 250 plekken nodig zijn. Verder heeft stichting DBF onafhankelijk gekeken naar de bouwkundige staat en de mogelijkheden om het pand te behouden of te slopen. De conclusie was dat het financieel onhaalbaar is om de functie die Trebol vervult te handhaven. Harns Invest heeft het pand aangekocht en is gestart met de procedures omtrent de herontwikkeling van deze locatie naar wonen. Er dient een uitgebreide bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen om deze bestemming mogelijk te maken. Deze prominente locatie nabij de drie historische bruggen vraagt om een bijzondere her-invulling waarbij de lat hoog wordt gelegd voor wat betreft het ontwerp.

De huidige locatie van Zalencentrum Trebol aan de Zuidoostersingel zal plaats gaan maken voor een markant woongebouw met de kwaliteit die deze bijzondere locatie nieuw aanzien kan geven. De doelstelling is om op deze plek een stukje historie terug te brengen in Harlingen op een duurzame en toekomstbestendige manier. De functie wonen biedt hier een haalbare oplossing voor. De basis van het ontwerp gaat terug naar de architectuur van het oude Trebol aan het begin van de 20e eeuw. Harns Invest is hiervoor in de gemeentearchieven gedoken waar de oude blauwdrukken nog terug te vinden waren. Penta Architecten heeft deze tekeningen vertaald naar een digitaal model wat het vertrekpunt vormt voor een nieuw gebouw met een duidelijke knipoog naar het verleden. De historie in ere hersteld maar dan met een andere functie.

De oude contour van de schouwburg is nu nog duidelijk te herkennen: twee kopmassa’s met daartussen een lager gedeelte. Vroeger was elke kopmassa nog eens vergroot met een geornamenteerd volume met boog-balustrades op de randen. Die volumes zijn grotendeels verdwenen en met name aan de singelzijde zijn er in de loop der jaren veel nieuwe massa’s bij gekomen. Het idee is om in de nieuwbouw de oude volumeopbouw weer terug te brengen. Daarnaast is het bestaande gebouw volledig ontdaan van alle mooie klassieke details en ornamentiek. In de nieuwbouw komen een groot deel van deze mooie beeldkenmerken weer terug; pinakels, daklijsten, sierbanden, boogramen, enz.

De vroegere schouwburg had deels meer gesloten gevels. Door de nieuwe woonfunctie zullen er in verhouding meer ramen in het gebouw komen. Ook zullen er voor die functie andere elementen bij komen zoals balkons. De nieuwbouw moet straks de oostelijke entree van de binnenstad van Harlingen weer extra uitstraling geven, waar ook het restaureren van de 3 historische bruggen al een prachtige aanzet voor heeft gegeven. De Gemeente Harlingen is reeds proactief aan de slag gegaan om gebruikers van Trebol in de toekomst op een andere locatie in Harlingen onder te brengen.

Related Projects