Kennissessie: Er is in de woningmarkt gebrek aan transparantie, durf én samenwerking

18 april 2021

Op dinsdag 18 april was Harns Invest aanwezig bij de kennissessie woningmarkt welke was georganiseerd door Vastgoedjournaal. Waar staat de woningmarkt en waar gaan we naartoe?

Uitdagingen genoeg
Prijzen die de pan uit rijzen, zowel wat betreft koop als huur, en daardoor de markt voor een grote bevolkingsgroep onbereikbaar maken. Plus een woningbouwopgave van een miljoen woningen te realiseren voor 2030. Om er slechts een paar te noemen. Tussen vraag en aanbod loopt een dusdanige kloof dat een langdurige maatschappelijke ongelijkheid aan het ontstaan is. Inderdaad langdurig. Want zoals Jaap van der Bijl, CEO Altera Vastgoed, stelde kunnen de middeninkomens die nu huren geen kapitaal opbouwen en door de sterk gestegen huizenprijzen ook niet meer kopen. Althans niet in de Randstad. Jaap van der Bijl: “Het is een vicieuze cirkel: door de hoge woningprijzen is een groeiende groep gedwongen om te huren, waardoor ze geen vermogen opbouwen en dus ook nooit meer kunnen kopen.” Met andere woorden: mensen die nu nog niet ‘aan boord zijn’, dus een koopwoning bezitten, komen waarschijnlijk ook niet meer aan boord. Uitzonderingen met een dubbel hoog inkomen daargelaten. Of starters met welgestelde ouders om hun kind belastingvrij op weg te helpen. Met andere woorden: ongelijkheid wordt, meer dan voorheen, erfelijk. Bas Gregoor: “Voor modaal is kopen niet (meer) mogelijk. Dat zorgt er ook voor dat de inclusieve stad steeds verder uit beeld raakt.”

Bouwen, bouwen, bouwen
De grote krapte op de woningmarkt wordt duidelijk geïllustreerd door de periode dat een woning te koop staat: gemiddeld genomen is een woning binnen 25 kalenderdagen vanaf plaatsing verkocht. Ook tekenend: 4 van de 5 woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. Een ongezonde situatie volgens de drie aanwezige deskundigen. En niet alleen voor consumenten. Jaap van der Bijl: “Ook voor institutionele beleggers in vastgoed zoals pensioenfondsen is een matige groei van de prijzen, een procent of drie, op de lange termijn beter.” Of (meer) bouwen een oplossing vormt voor het woningtekort (en daarmee indirect voor de sterke stijging van de woningprijzen, want een blijvend hogere vraag dan het aanbod stuwt de prijzen op) werd betwijfeld door het forum. Bovendien is het maar de vraag of die ambitie van 1 miljoen woningen voor 2030 praktische gezien wel haalbaar is. Peter Heuvelink: “Er is onvoldoende bouwcapaciteit, de grondstofprijzen stijgen op het ogenblik enorm snel en er is een overdaad aan regelgeving.” Jaap van der Bijl: “Regelgeving groeit als bomen in het voorjaar.” Bas Gregoor: “Ook zijn de ambities veel te hoog. Je bouwt vandaag de dag niet zozeer voor mensen, maar om tegemoet te komen aan een woud aan regeltjes.” Ronald de Nas, kort samenvattend: “Je moet een product creëren dat overal aan voldoet, maar waar niemand op zit te wachten.” Alle drie pleiten ze dan ook voor het snoeien van regelgeving. Peter Heuvelink: “We moeten slimmer omgaan met generieke regelgeving.”

Is de top bereikt en andere wetenswaardigheden
Uit de door Watson + Holmes gepresenteerde cijfers kwamen een aantal interessante ontwikkelingen naar voren wat betreft de Nederlandse woningmarkt. Zo is voor een modaal inkomen meer dan de helft, namelijk 57%, van de Nederlandse woningen (=transacties) niet meer bereikbaar. Ook al omdat de buy-to-let transacties toenemen. Hierdoor is, in combinatie met de toename van remote werken dankzij corona, er een trek gaande richting de regio waar de vierkante meterprijzen lager zijn.

Bron: vastgoedjournaal

Het geluk van morgen begint hier