Oosterhof

In 2018 heeft Harns Invest het plan Oosterhof in ontwikkeling genomen. Het plan bestaat uit 25 duurzame en levensloopbestendige appartementen met een prachtige uitzicht. De ontwikkeling vindt plaats op een locatie van een voormalig tuincentrum, gelegen aan de Groen van Prinstererstraat te Harlingen. De huidige invulling van het plangebied bestaat uit een tuincentrum, een parkeerplaats, groeninrichting en een bestaande bedijfswoning. Ten behoeve van de ontwikkeling wordt het bestaande tuincentrum gesloopt, de bedrijfswoning blijft gehandhaafd.

Er wordt een appartmentengebouw met 25 woningen voorzien op het westelijke deel van het kavel, de toegang en het parkeren wordt op het oostelijk deel van het kavel opgelost. De huidige omliggende bebouwing aan de Groen van Prinstererstraat is georiënteerd op die weg en grenst met de achterzijde aan de N31. Deze weg is onlangs verdiept in een tunnelbak gelegd, maar lag eerder verhoogd op een talud. Hierdoor is er een nieuwe ruimtelijke situatie ontstaan. De nieuwe ontwikkeling zou het eerste gebouw zijn in de omgeving dat zich oriënteert op de onlangs verdiepte N31 en de daar omheen ontstane groene ruimte.