FREYHOF – ACHTTIEN VRIJSTAANDE COMFORTWONINGEN

Het initiatief bestaat uit het realiseren van achttien vrijstaande comfortwoningen in een aantrekkelijke omgeving.

De filosofie van het project draait om de vrijheid van een woning en het comfort van een appartement.

De groene uitstraling van het plan is een belangrijk element. Om dit groene karakter te benadrukken zijn de woningen op een speelse manier gesitueerd en is gekozen voor een wegenstructuur die niet rechttoe-rechtaan is.
Het plan is opgezet vanuit het idee dat hier een besloten sfeer heerst. Die sfeer wordt automatisch gecreëerd doordat het plan aan een doodlopende straat ligt. Het hele plangebied wordt echter ook in eigen beheer uitgegeven, waardoor bewoners daadwerkelijk zeggenschap hebben over hun gehele woonomgeving. Twee houten elementen bij de entree onderstrepen de besloten sfeer en het binnenkomen in de Freyhof.

Alle woningen zijn in de basis gelijkvloers uitgevoerd met alle benodigde voorzieningen op de begane grond. De woningen kunnen op de verdieping een kleine bouwmassa toevoegen in de vorm van een extra slaap- of werkkamers.  De woningen krijgen een garage en staan vrij op de kavel. Hiermee wordt een bijzonder woonmilieu gerealiseerd. Uniek voor Harlingen. Waarbij wordt ingezet op een specifieke doelgroep, namelijk één- of tweepersoonshuishoudens waarbij de kinderen uit huis zijn en die een levensloopbestendige woning willen. De percelen zijn om die reden niet te ruim. De buitenruimte is kwaliteit en geen kwantiteit. Parkeren gebeurt primair op het eigen erf om het openbaar gebied zoveel mogelijk groen te houden. De woningen aan de westzijde hebben een tuin aan het water en kunnen hier een privé-steiger aanleggen. Voor de andere bewoners wordt aan de zuidzijde van het plangebied een gezamenlijke steiger aangelegd.

Comfort
Comfort is een prettige woning, waarvan de bewoner zelf aanpassingen aan de plattegrond kan doen. Maar comfort is ook gemak. Het gemak dat de auto voor de deur kan staan, de boot aangelegd is aan de eigen steiger en dat alles goed geregeld is. Een langdurig onderhoudscontract voor de installaties bijvoorbeeld of het gezamenlijk inhuren van een hovenier. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen binnen de woning die voor extra comfort zorgen, zoals alle vitale functies op de
begane grond. Comfort is ook een fijne openbare ruimte. De buitenruimte is kwaliteit en geen kwantiteit. Er wordt daarbij ingezet op parkeren op eigen erf om het openbaar gebied zoveel mogelijk groen te houden.

Duurzaam
Hoofddoel van het duurzaam maken van de woningen zijn naast het milieu-aspect de aantrekkelijk lage energie-lasten. Bewoners kiezen individueel voor hun eigen energievoorziening. Het uitgangspunt is nul-op-de meter woningen. Hierdoor wordt een zeer lage EPC norm verkregen. Daardoor kunnen bewoners aanspraak maken op groenfinanciering met zeer lage hypotheekrente.  De woningen worden voorzien van zonnepanelen voor het opwekken van stroom en warmte. Warmtepompen zorgen voor een prettig binnenklimaat. Warm in de winter en gekoeld in de zomer.  Er zal geen gasaansluiting komen. Geen verbruik van fossiele brandstoffen wat de opwarming van de aarde beperkt en daarnaast is het ook nog voordeliger. De straatverlichting wordt gevoed met door zon opgewekte stroom.

Levensloopbestendig
De woningen worden grotendeels gelijkvloers uitgevoerd met slaapkamers en badkamers op de begane grond. Hierdoor is een goede toegankelijkheid gewaarborgd. De gemakken die nodig zijn om een lange tijd in een prettige en vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. De woningen zijn verder voorzien van een garage en een behapbare tuin. Wel het plezier van buiten, maar niet het grootschalige groenonderhoud.

Veilig en gezamenlijk
Wonen in de Freyhof is individueel en vrijstaand, maar ook gezamenlijk. Gezamenlijk zorg dragen voor de voorzieningen en de openbare ruimte. De gemeenschap wordt verenigd in een VvE en beslist zelf over alle aspecten van de woonomgeving. Dat betekent niet dat de bewoners alles zelf hoeven te doen. Wel dat zij zelf beslissen of ze zaken gezamenlijk inkopen, uitbesteden of toch liever zelf oppakken. Door haar ligging is de Freyhof een vrij liggende community. Hierdoor is de veiligheid en de saamhorigheid optimaal.

Related Projects